Twitter

Mikrobloggen Twitter har nu funnits i några år, men fortfarande betraktas den som en viktig tjänst för marknadsföring på Internet. Genom att använda sig av meddelanden på högst 140 tecken, sprider man information om sig själv och sina tjänster. Men inte att förglömma är det här liksom Facebook ett socialt media där det förväntas att man som leverantör kommunicerar med sin marknad.

Vi hjälper dig med att sätt upp ditt konto, och berättar om vilka olika verktyg man kan använda för att i viss mån automatisera kommunikationen.

Comments are closed.