Hemsidor

Behövs den traditionella hemsidan nu när alla ska synas på Facebook?

Svaret är ett självklart JA!

Däremot kan en bra Facebooksida komplettera hemsidan med en mer levande diskussion och socialt umgänge. Men hemsidan krävs för att du som företagare ska kunna sprida information om vem du är, vad du gör, och hur du nås.

Vi har tagit fasta på att de mindre företagen har en begränsad budget för att skapa en egen/en ny hemsida, saknar egen personal för att göra det och söker en smidig lösning. Hemsidan ska dessutom vara enkel att underhålla och fungera felfritt!

Givetvis ska en bra hemsida vara byggd så att sökmotorer som Google, Bing och Yahoo hittar den och att de som söker företagets produkter kan hitta hemsidan/företaget utan problem. Utan att det kostar extra!

Ibland vill man ha extrafunktioner som exempelvis frågeformulär, bildspel, videor eller till och med säljfunktioner som ”shopping carts”. Det mesta är möjligt utan att kostnaderna drar iväg.

En bra hemsida ska spegla företagets grafiska profil, och har man ingen egen logotyp, så tar vi gärna fram några förslag till ett rimligt pris.

Dagens Internetanvändare använder också mobiltelefon och pekplatta i större utsträckning än tidigare. Därför är våra hemsidor anpassade för att visas tydligt även i mobil.

Comments are closed.